fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Tốc độ thông tin ngày nay đang có sự biến đổi và lan truyền rất nhanh, tin tức đã nhanh chóng trở nên cũ thậm chí chỉ trong 1 giờ.

Việc thông tin trong lĩnh vực quảng bá thông tin và báo chí tuyên truyền phụ thuộc vào việc triển khai dễ dàng và nhanh chóng liên lạc thoại và hình ảnh với đường truyền tốc độ cao.

Hiểu được các yêu cầu đó, VISHIPEL đã cung cấp các giải pháp đáp ứng các yêu cầu về khả năng liên lạc tức thời cho các nhà báo tác nghiệp trên toàn thế giới ngay cả trong các khu vực đang có bất ổn dân sự hoặc đang có các hoạt động quân sự diễn ra thông qua các dịch vụ:

  • BGAN
  • Isatphone 2
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)-225-3569330
  Fax:   +84-(0)-225-3842073