Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 29/03/2022.

29/03/2022 - 05:17 PM 139 lượt xem

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 3h08, thấp nhất 1,0m lúc 13h07. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,4m lúc 3h01, thấp nhất 0,7m lúc 16h40. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 9h59, thấp nhất 0,0m lúc 17h13. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 19h51, thấp nhất 0,1m lúc 3h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 20h10, thấp nhất 0,3m lúc 3h17. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 20h35, thấp nhất 1,8m lúc 3h51. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,0m lúc 19h58, thấp nhất 1,0m lúc 3h30. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,6m lúc 22h43, thấp nhất 2,3m lúc 5h07. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 13h30, thấp nhất 1,0m lúc 6h38. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 14h03, thấp nhất 1,1m lúc 7h02. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 0h20, thấp nhất 0,0m lúc 8h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 3h18, thấp nhất 0,6m lúc 14h04. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 0h43, thấp nhất 0,6m lúc 11h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 0h27, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 0h27, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 1h00, thấp nhất 0,7m lúc 15h26. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 0h27, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 0h43, thấp nhất 0,6m lúc 11h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 14h03, thấp nhất 1,1m lúc 7h02. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 15h24, thấp nhất 0,6m lúc 8h11. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 15h24, thấp nhất 0,6m lúc 8h11. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 1h42, thấp nhất 0,6m lúc 11h44. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 0h27, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 0h43, thấp nhất 0,6m lúc 11h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 0h14, thấp nhất 1,0m lúc 8h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,6m lúc 0h20, thấp nhất 0,0m lúc 8h49. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 0h27, thấp nhất 0,7m lúc 17h00. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 0h43, thấp nhất 0,6m lúc 11h17. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 0h55, thấp nhất 0,7m lúc 8h26. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.