Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 27/05/2023.

27/05/2023 - 06:54 AM 19 lượt xem
1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,7m lúc 21h54, thấp nhất 0,8m lúc 8h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 22h19, thấp nhất 0,7m lúc 10h04. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 4h20, thấp nhất 0,2m lúc 11h25. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến đông cấp 4. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 11h56, thấp nhất 0,2m lúc 22h21. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:
Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 12h02, thấp nhất 0,4m lúc 22h16. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,0m lúc 11h59, thấp nhất 1,9m lúc 22h48. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:
Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,0m lúc 10h58, thấp nhất 1,1m lúc 21h37. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 11h58, thấp nhất 2,4m lúc 23h10. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 8h40, thấp nhất 1,2m lúc 0h18. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,1m lúc 9h47, thấp nhất 1,1m lúc 0h38. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,5m lúc 19h23, thấp nhất -0,1m lúc 3h58. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 22h12, thấp nhất 0,5m lúc 9h19. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 19h08, thấp nhất 0,5m lúc 6h23. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 20h26, thấp nhất 0,6m lúc 10h24. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 20h26, thấp nhất 0,6m lúc 10h24. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 20h44, thấp nhất 0,7m lúc 10h27. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 20h26, thấp nhất 0,6m lúc 10h24. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 19h08, thấp nhất 0,5m lúc 6h23. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,1m lúc 9h47, thấp nhất 1,1m lúc 0h38. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 12h27, thấp nhất 0,7m lúc 2h13. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 12h27, thấp nhất 0,7m lúc 2h13. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 20h00, thấp nhất 0,5m lúc 7h06. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 20h26, thấp nhất 0,6m lúc 10h24. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 19h08, thấp nhất 0,5m lúc 6h23. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 18h55, thấp nhất 0,9m lúc 8h49. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,5m lúc 19h23, thấp nhất -0,1m lúc 3h58. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 20h26, thấp nhất 0,6m lúc 10h24. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 19h08, thấp nhất 0,5m lúc 6h23. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:
Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,2m lúc 13h35, thấp nhất 0,7m lúc 2h33. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.