Dự báo ngư trường khai thác nghề Rê tháng 05 - 2023

01/05/2023 - 11:40 AM 27 lượt xem
1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ
- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện
- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới):
Không xuất hiện
2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông
- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện
- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới):
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 14o00’N và kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.
3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa
- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện
- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o30’N và kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 110o30’E - 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 109o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E.
4. Vùng biển Tây Nam bộ
- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện
- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.
(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.