Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ tháng 8 - 2022

01/08/2022 - 07:16 AM 153 lượt xem
1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ
- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện
- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 19°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.
- Khu vực có khả năng khai thác thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°00’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.
2. Vùng biển Trung bộ
- Khu vực có khả năng khai thác cao:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.
- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 16°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°30’N – 15°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°30’N – 14°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.
- Khu vực có khả năng khai thác thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 16°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N – 15°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°00’N – 14°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°00’E.
3. Vùng biển Đông Nam Bộ
- Khu vực có khả năng khai thác cao:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.
- Khu vực có khả năng khai thác trung bình
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°00’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 110°30’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.
- Khu vực có khả năng khai thác thấp:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 111°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.
4. Vùng biển Tây Nam bộ
- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện
- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 104°00’E - 104°30’E.
- Khu vực có khả năng khai thác thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N - 09°00’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 104°00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 08°30’N, kinh độ đông từ 103°00’E - 105°00’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.