Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 05 - 2023

01/05/2023 - 11:47 AM 18 lượt xem
- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 115o00’E.
- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 112o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.