Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 03/2022

01/03/2022 - 06:19 AM 156 lượt xem
- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o20’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.
- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 112o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.


(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.