Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 9 - 2022 (P3)

16/09/2022 - 08:26 AM 193 lượt xem
1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.
2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 114o30’E.
3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 111o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 109o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ – 7o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 112o30’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ – 9o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E – 109o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ – 8o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.