Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 8 - 2022 (P1)

01/08/2022 - 07:03 AM 160 lượt xem
1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: Không xuât hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.
2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 114o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o30’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 114o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 114o30’E – 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 114o30’E.
3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: Không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 109o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E – 109o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 06o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 09o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E – 109o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.