Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 03-2023 (P4)

24/03/2023 - 08:18 AM 111 lượt xem
1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 16o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ – 17o00’N, kinh độ đông từ 114o30’E – 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 16o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 15o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 113o00’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp:
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.
2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: không xuất hiện
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình không xuất hiện
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o00’E.
3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình: không xuất hiện
- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 112o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o00’E.
+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 111o00’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu hải sản)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.