Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

05/07/2022 - 03:50 PM 372 lượt xem

(Vishipel) – Chiều ngày 04/07/2022, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị do Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty điều hành với sự tham dự của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo cùng chuyên viên các Phòng, Ban chuyên môn và các Đơn vị trực thuộc.


Ông Phạm Anh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Ông Phạm Anh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Các ý kiến của các Phòng chuyên môn, Đơn vị trình bày tại hội nghị tiếp tục đưa ra các ý kiến tham mưu bám sát tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh.


Các Phòng chuyên môn, Đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục bảo đảm thực hiện tốt việc quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống TTDH Việt Nam, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công TTDH bảo đảm duy trì thông tin liên lạc cho các phương tiện hoạt động trên biển, phục vụ thông tin cho công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, công tác an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đều đạt so với kế hoạch doanh thu đề ra khi tổng doanh thu đạt 55% kế hoạch. Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh tiếp tục tăng trưởng theo đúng kế hoạch. Dịch vụ Khoa học kỹ thuật cũng phát triển mạnh sau khi mở lại các hoạt động xã hội sau giãn cách vì dịch bệnh Covid-19. Kinh doanh thiết bị có khởi sắc khi từ tháng 4/2022 với doanh thu ước đạt hơn 80% kế hoạch năm.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công ty đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị toàn thể Công ty cùng tiếp tục cố gắng bảo đảm hoạt động SXKD, củng cố hạ tầng dịch vụ sự nghiệp công và kinh doanh khác, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công tác mua sắm cần nhanh chóng hoàn thiện để triển khai kịp tiến độ đề ra, công tác chuyển đổi số tiếp tục cần quan tâm triển khai, có phương án điều chỉnh quy trình, văn bản nội bộ cho phù hợp, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tại Công ty cần bám sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả trong SXKD.


Ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã đánh giá cao nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty trong việc tiếp tục bảo đảm các kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022 như kế hoạch đã đề ra. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch SXKD 2022, Công ty cần tiếp tục duy trì tính sẵn sàng của Hệ thống Thông tin duyên hải, bảo đảm khai thác dịch vụ sự nghiệp công TTDH chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đặt hàng, công tác pháp chế doanh nghiệp cần thống nhất và tuân thủ quy định pháp luật. Hoạt động kinh doanh khác cần tiếp tục được tập trung đẩy mạnh để nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.
 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.