Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 08/02/2013

Thứ Sáu, 08/02/2013, 07:19 GMT+7

Tình hình chung: vào lúc 01 giờ, ngày 08/02/2013 một bộ phận khí áp cao suy yếu gây ra gió Đông – Đông Bắc có cường độ yếu đến trung bình lan khắp Vịnh Bắc bộ và gió Đông cường độ trung bình lan khắp khu vực Bắc Biển đông.
Dự báo thời tiết đi biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 08/02/2013
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 5, Biển động nhẹ ; sau đó từ trưa nay tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, Biển động mạnh.
Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 4 – 5, Biển động nhẹ ; sau đó từ chiều chuyển Gió Đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động.
Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc có mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Đông nam cấp 3, sau đó từ trưa nay chuyển Gió Đông bắc cấp 4 – 5.
Đà nẵng - Cam Ranh: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.
Vũng Tàu - Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4 – 5. Biển động nhẹ.
Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.
Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.
Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 5. Biển động nhẹ ; từ trưa nay Gió Đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, Biển động mạnh.
Giữa và Nam Biển đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4 – 5. Biển động nhẹ.
Quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 4 - 5. Biển động nhẹ ; sau đó về đêm chuyển Gió Đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động
Quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4 – 5. Biển động nhẹ.
Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.

Theo dòng sự kiện