Giải đáp một số những vướng mắc trong việc triển khai thiết lập hệ thống nhận dạng và truy bám tầm xa tàu biển LRIT


Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ , mục tiêu của Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là phát triển vận tải biển theo hướng hiện đại hóa với chất lượng ngày càng cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; tăng sức cạnh tranh của vận tải biển để chủ động hội nhập và mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển, phát triển các loại tàu chuyên dụng và tàu trọng tải lớn thì vấn đề trang thiết bị lắp đặt trên tàu phục vụ cho an toàn giao thông trên biển cũng là một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra.
Ngày 19/05/2006, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.202(81), bổ sung sửa đổi điều 19, Chương V Công ước SOLAS-74 về việc triển khai thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (viết tắt là LRIT). Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2008.
Ở Việt Nam, việc triển khai lặp đặt hệ thống LRIT trên tàu vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn, bất cập và những vướng mắc cần được giải quyết. Có thể liệt kê ra một số vướng mắc chủ yếu sau:
LRIT là gì?
Trả lời: LRIT được hiểu là hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa được thiết kế nhằm mục đích làm tăng cường mức độ an toàn, an ninh tàu tàu biển và bảo vệ môi trường biển. LRIT cho phép các quốc gia thành viên tham gia Công ước SOLAS nhận các báo cáo vị trí từ các tàu đang hoạt động có treo cờ của quốc gia đó, các tàu nước ngoài dự kiến cập cảng quốc gia, hoặc các tàu đang hoạt động trong vùng biển của quốc gia đó với khoảng cách không vượt quá 1,000 hải lý.
Loại tàu nào yêu cầu phải phát thông tin LRIT (các báo cáo vị trí)?
Trả lời: Các tàu đang hoạt động trên biển sau đây yêu cầu phải thực hiện phát các thông báo vị trí tới trung tâm LRIT:
    - Tàu khách, bao gồm cả tàu khách tốc độ cao
    - Tàu hàng có trọng tải từ 300 tấn trở lên
    - Giàn khoan di động.
Các yêu cầu đối với thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu là gì?
Trả lời: Thiết bị LRIT trên tàu nhất thiết phải đảm bảo cho phép cấu hình để tự động phát dữ liệu về báo cáo vị trí trong khoảng thời gian từ 15 phút tới 6 tiếng tới trung tâm dữ quản lý dữ liệu LRIT. Dữ liệu báo cáo vị trí được phát đi đó phải bao gồm các thông tin tối thiểu sau:
   1)Nhận dạng tàu: bao gồm: tên tàu, số IMO, hay số MMSI
   2)vị trí tàu
   3)Ngày và giờ phát cập nhật vị trí tàu.
Thời điểm bắt buộc các tàu phải trang bị thiết bị LRIT áp dụng bắt đầu từ khi nào?
Trả lời: Thời điểm bắt buộc phải trang bị thiết bị LRIT trên tàu là:
   -Các loại tàu bắt buộc phải trang bị thiết bị LRIT bao gồm các tàu đóng từ ngày 31/12/2008 trở đi; hoặc
   -Các tàu đóng trước ngày 31/12/2008 có chứng chỉ hoạt động vùng biển A1, A2 và A1, A2, A3 không quá thời điểm đợt khảo sát lắp đặt thiết bị vô tuyến đầu tiên sau ngày 31/12/2008; hoặc
   -Các tàu đóng trước ngày 31/12/2008 có chứng chỉ hoạt động vùng biển A1, A2, A3, A4 không quá thời điểm đợt khảo sát lắp đặt thiết bị vô tuyến đầu tiên sau ngày 01/07/2009.
Đối với những tàu chỉ hoạt động trong vùng A1 có trang bị thiết bị AIS phù hợp với yêu cầu thì không yêu cầu phải trang bị LRIT trên tàu.
Tại sao chúng tôi phải lắp đặt LRIT khi chúng tôi đã có AIS?
Trả lời: AIS (là hệ thống tự động nhận dạng làm việc ở dải sóng VHF với tầm phủ sóng trong khoảng 25 hải lý. Do vậy, hệ thống này chỉ đáp ứng được với các tàu hoạt động trong vùng biển A1. Trong khi đó, LRIT là hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa đối với các tàu hoạt động với khoảng cách có thể lên tới 1,000 hải lý. Vì vây, đối với các tàu khách, tàu hàng có trọng tải từ 300 tấn trở lên được đóng mới từ ngày 31/12/2008 và hoạt động toàn cầu nhất thiết phải lắp đặt thiết bị LRIT phục vụ cho mục đích an toàn giao thông trên biển.
Ai sẽ phải trả cước phí cho việc phát thông tin LRIT?
Trả lời: Chủ tàu không phải trả cước phí cho việc phát các thông báo vị trí tàu qua thiết bị LRIT. Tuy nhiên, chủ tàu sẽ phải có trách nhiệm trả cước phí cho việc thử ứng dụng phù hợp thiết bị LRIT và báo cáo thử phù hợp. Tất cả các tàu trang bị LRIT luôn phải mang theo báo cáo thử phù hợp thiết bị LRIT khi hành trình. Ngoài ra, chủ tàu cũng sẽ phải thanh toán cước phí trong trường hợp thực hiện việc nâng cấp phần mềm thiết bị LRIT, thay thế hoặc lắp đặt mới thiết bị LRIT đối với các tàu hoạt động trong vùng biển A1, A2.
Các hệ thống và thiết bị gì sẽ được sử dụng để phát thông tin LRIT?
Trả lời: Hiện nay, chỉ có Inmarsat C, gồm cả Mini-C là có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu phù hợp của LRIT quy định. Do đó, đối với các tàu hoạt động trong vùng biển A1+A2+A3 đã được trang bị thiết bị Inmarsat C thì sẽ không phải bỏ chi phí ra nhiều khi phải trang bị LRIT.
Cơ quan, tổ chức nào ở Việt nam cung cấp dịch vụ ứng dụng được ủy quyền thực hiện thử phù hợp
Trả lời: Được sự ủy quyền của Đăng kiểm  Việt nam, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) chính thức là “Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng dụng được ủy quyền thực hiện thử phù hợp-ASP” (Authorized Test Application Service Provider)  cho các thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu biển Việt nam.
VISHIPEL thực hiện:
   - Thử ứng dụng phù hợp đối với các thiết bị LRIT
   - Cấp “Giấy chứng nhận thiết bị LRIT” và  “Báo cáo thử phù hợp” cho các thiết bị LRIT trên tàu theo yêu cầu.
Đây là cơ sở để Đăng kiểm Việt nam cấp và xác nhận các GCN an toàn liên quan đến thiết bị LRIT.
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng - VISHIPEL
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền - Quận Hồng Bàng - T.p Hải Phòng
Tel:   (84-31)3842073  
                                            Nguyễn Hữu Sơn-Đài TTDH Hải Phòng