Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 17/05/2018.

Thứ Năm, 17/05/2018, 18:16 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 19h31, thấp nhất 0,8m lúc 04h43.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 17h45, thấp nhất 0,5m lúc 06h37.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 14h35, thấp nhất 0,3m lúc 07h29.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 11h15, thấp nhất 0,1m lúc 19h23.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,6m lúc 10h13, thấp nhất 0,2m lúc 19h01.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Riêng khu vực Trường Sa có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 11h05, thấp nhất 0,4m lúc 19h47.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 11h01, thấp nhất 0,3m lúc 19h48.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 12h08, thấp nhất 0,3m lúc 21h14.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 14h47, thấp nhất 0,2m lúc 22h01.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 15h29, thấp nhất 0,4m lúc 22h42.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 16h54, thấp nhất 0,3m lúc 00h47.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 17h33, thấp nhất 0,3m lúc 09h02.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 17h31, thấp nhất 0,4m lúc 09h34.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h39, thấp nhất 0,4m lúc 08h40.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h39, thấp nhất 0,4m lúc 08h40.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 19h51, thấp nhất 0,6m lúc 10h57.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h39, thấp nhất 0,4m lúc 08h40.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 17h31, thấp nhất 0,4m lúc 09h34.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 16h08, thấp nhất 0,1m lúc 09h52.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,4m lúc 18h05, thấp nhất 0,4m lúc 10h30.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h39, thấp nhất 0,4m lúc 08h40.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 100