Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 17/05/2018

Thứ Năm, 17/05/2018, 17:36 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 17/05/2018, gió Đông Nam đến Nam có cường độ trung bình đến yếu lan khắp Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ.

Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ       

Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam cấp 3-4.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3 - 4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3-4. Biển êm.          

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3-4. Biển êm.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 3. Biển lặng.          

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3. Biển lặng.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 3. Biển lặng.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Biển lặng.