Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19:00 ngày 16/05/2018

Thứ Tư, 16/05/2018, 17:24 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13:00 ngày 16/05/2018 gió Đông Nam đến Nam cường độ trung bình đến yếu lan khắp Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông

Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam cấp 3. Biển lặng.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 3. Biển lặng.

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ, Biển lặng.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3-4. Biển êm.

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam đến Nam cấp 3. Biển lặng.

Khu vực Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 3. Biển lặng.

Khu vực Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 3. Biển lặng.     

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông nam cấp 3. Biển lặng.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 3. Biển lặng.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ, Biển lặng.