Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 16/05/2018.

Thứ Tư, 16/05/2018, 17:00 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 18h52, thấp nhất 1,0m lúc 03h29.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 16h43, thấp nhất 0,7m lúc 05h46.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 13h39, thấp nhất 0,3m lúc 06h44.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 10h47, thấp nhất 0,1m lúc 18h33.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển độ nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 09h45, thấp nhất 0,2m lúc 18h05.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Riêng khu vực Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 10h31, thấp nhất 0,4m lúc 18h22.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 10h27, thấp nhất 0,3m lúc 18h52.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 11h51, thấp nhất 0,3m lúc 20h00.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 03h21, thấp nhất 0,2m lúc 21h16.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 14h56, thấp nhất 0,4m lúc 21h46.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 16h15, thấp nhất 0,3m lúc 23h59.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 16h48, thấp nhất 0,3m lúc 08h29.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 16h58, thấp nhất 0,4m lúc 08h55.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,4m lúc 07h39.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,4m lúc 07h39.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 19h11, thấp nhất 0,6m lúc 10h29.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,4m lúc 07h39.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 16h58, thấp nhất 0,4m lúc 08h55.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 16h02, thấp nhất 0,2m lúc 09h46.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 17h31, thấp nhất 0,5m lúc 00h56.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 17h06, thấp nhất 0,4m lúc 07h39.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 101