Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T5-2018 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía nam vịnh chảy theo hướng bắc và hướng với tốc độ trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động trong khoảng 24,0-27,0oC, trung bình 24,9oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh phía nam chảy vào và hướng lên phía bắc vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động từ 24,1- 27,7oC, trung bình 26,0oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận:

+ Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: dòng chảy có xu hướng chảy dọc ven bờ từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, khu vực ngoài khơi dòng chảy có hướng ngược lại tạo lên xoáy thuận ở khu vực KĐ: 109o00-111o00’ VĐ: 13o30’ -17o00’. Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ và lớn nhất là 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 25,9- 28,3oC, trung bình 27,3oC.

+ Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận: dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận với tốc độ trung bình 0,3 hải lý/giờ và lớn nhất đạt khoảng 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 25,5-29,3oC, trung bình28,2oC.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Dòng chảy chủ yếu có hướng đông bắc, khu vực VĐ: 17o00 - 20o00 dòng chảy có hướng ngược lại và hướng từ phía kinh tuyến 117oE chảy về khu vực biển Quần Đảo Hoàng Sa với tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhât 1,4 hải lý/giờ tại khu vực KĐ:111o00-113o00’ VĐ: 17o00’-19o00’ và KĐ:113o00-116o00’ VĐ: 17o00’-19o00’; xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển tăng nhẹ và dao động trong khoảng: 25,9 - 29,4oC, trung bình 27,7 oC.

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy có tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,0 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy KĐ:111o00-113o00’ VĐ: 11o00’-13o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 27,1-29,8oC, trung bình 28,7oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy với tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,3 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:109o00-112o00’ VĐ: 08o00’-10o00’ KĐ:113o00-115o00’ VĐ: 08o00’-10o00’; KĐ:109o00-112o00’ VĐ: 05o00’-07o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 26,9-32,3oC, trung bình 29,0oC

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng từ ngoài khơi hướng về phía vùng biển Bến Tre sau đó tách thành hai nhánh dòng chảy, một nhánh hướng về phía vùng biển Cà Mau và một nhánh hướng lên vùng biển Phan Thiết, với tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,1- 29,8oC, trung bình 29,1oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

Dòng chảy hầu hết có hướng từ Cà Mau đến Phú Quốc, tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,9- 30,5oC, trung bình 29,7oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)