Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19:00 ngày 16/04/2018

Thứ Hai, 16/04/2018, 17:00 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13:00 ngày 16/04/2018, gió Đông Bắc cường độ trung bình lan khắp Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5. Biển động nhẹ.

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Khu vực Giữa Biển Đông: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.

Khu vực Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Biển êm.