Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 16/04/2018.

Thứ Hai, 16/04/2018, 16:54 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3.Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,0m lúc 18h57, thấp nhất 1,7m lúc 01h42.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4.Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,3m lúc 15h30, thấp nhất 1,5m lúc 23h59.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 13h00, thấp nhất 0,4m lúc 19h28.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 11h04, thấp nhất 0,3m lúc 17h53.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 10h36, thấp nhất 0,5m lúc 17h09.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 10h42, thấp nhất 0,7m lúc 17h43.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 10h49, thấp nhất 0,6m lúc 17h45.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 12h30, thấp nhất 0,7m lúc 19h21.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ.Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 02h36, thấp nhất 0,9m lúc 20h53.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 15h07, thấp nhất 1,0m lúc 21h18.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 16h26, thấp nhất 0,3m lúc 23h59.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 16h20, thấp nhất 0,3m lúc 08h51.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 16h58, thấp nhất 0,5m lúc 08h38.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 07h16.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 07h16.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 19h00, thấp nhất 0,6m lúc 10h57.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 07h16.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 16h58, thấp nhất 0,5m lúc 08h38.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 09h46.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 19h07, thấp nhất 0,6m lúc 11h59.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.Sóng biển cao 0,5-1,0m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h51, thấp nhất 0,6m lúc 07h16.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 95