Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 13/2/2018.

Thứ Ba, 13/02/2018, 18:08 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 03h40', thấp nhất 0,6m lúc 13h25'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,0m lúc 03h13', thấp nhất 0,6m lúc 16h15'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 23h59', thấp nhất 0,3m lúc 17h18'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5; đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 20h31', thấp nhất 0,0m lúc 04h06'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. đêm có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 19h40', thấp nhất 0,3m lúc 04h30'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía đông từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 19h30', thấp nhất 0,4m lúc 05h05'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 20h39', thấp nhất 0,6m lúc 04h55'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7; ngày mai gió yếu dần. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 21h30', thấp nhất 0,5m lúc 06h37'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7; ngày mai gió yếu dần. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 14h19', thấp nhất 1,0m lúc 07h18'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7; ngày mai gió yếu dần. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 23h59', thấp nhất 1,0m lúc 07h21'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 02h17', thấp nhất 0,4m lúc 10h55'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 01h43', thấp nhất 0,4m lúc 18h35'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,4m lúc 14h37'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h51', thấp nhất 0,5m lúc 18h19'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h51', thấp nhất 0,5m lúc 18h19'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 04h00', thấp nhất 0,7m lúc 12h21'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h51', thấp nhất 0,5m lúc 18h19'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,4m lúc 14h37'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 23h59', thấp nhất 0,3m lúc 13h46'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h51', thấp nhất 0,5m lúc 18h19'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 100