Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ ngày 13/02/2018

Thứ Ba, 13/02/2018, 06:20 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01:00 ngày 13/02/2018, gió Đông Bắc cường độ mạnh lan khắp vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Biển Đông.
Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.
Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.    
Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8; về đêm gió giảm dần. Biển động.
Khu vực Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
Khu vực Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, về đêm gió giảm dần. Biển động.    
Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5, ở phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.         
Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.