Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 12/2/2018.

Thứ Hai, 12/02/2018, 06:28 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 02h05', thấp nhất 0,6m lúc 12h07'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 02h06', thấp nhất 0,7m lúc 14h28'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật câp 8; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 22h33', thấp nhất 0,4m lúc 15h32'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật câp 8; đêm gió giảm dần. Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 18h55', thấp nhất 0,1m lúc 02h48'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật câp 8; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 17h48', thấp nhất 0,4m lúc 03h39'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 18h56', thấp nhất 0,6m lúc 04h31'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 19h09', thấp nhất 0,7m lúc 03h52'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật câp 8. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 20h29', thấp nhất 0,7m lúc 04h22'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật câp 8. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 13h17', thấp nhất 1,3m lúc 06h00'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật câp 8. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 22h48', thấp nhất 1,2m lúc 06h36'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 01h09', thấp nhất 0,4m lúc 09h37'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 00h30', thấp nhất 0,4m lúc 17h11'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 01h29', thấp nhất 0,3m lúc 12h33'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h28', thấp nhất 0,6m lúc 16h43'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h28', thấp nhất 0,6m lúc 16h43'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 02h41', thấp nhất 0,6m lúc 18h15'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h28', thấp nhất 0,6m lúc 16h43'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 01h29', thấp nhất 0,3m lúc 12h33'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,4m lúc 13h18'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h28', thấp nhất 0,6m lúc 16h43'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 100