Đảng ủy Công ty VISHIPEL quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ Sáu, 09/02/2018, 11:38 GMT+7

(Vishipel) - Ngày 9/2/2018, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho các cán bộ, đảng viên các chi bộ thuộc Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và các đồng chí đảng viên trong toàn Công ty.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đ/c Nguyễn Trường Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng truyền đạt nội dung

Nghị quyết Trung ương 6 tại Hội nghị

Việc học tập và quán triệt Nghị quyết giúp mỗi cán bộ, đảng viên Công ty VISHIPEL hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua đó nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn SXKD của đơn vị mình, gắn với triển khai thực hiện các chương trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh