Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Ba, 30/01/2018, 08:38 GMT+7

QNH - 03 -2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Hòn Gai - Cái Lân

: Phao số 27

 Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'43.7"

107°03'01.9"

20°58'40.1"

107°03'08.7"

 Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 24(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/01/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)