Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “116”, “118”, “120”, “122”, “125”, “127”, “124”, “129” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn

Thứ Ba, 30/01/2018, 08:32 GMT+7

TVH – TG – 06 – 2018

·       Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

·       Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

·       Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “116”, “118”, “120”, “122”, “125”, “127”, “124”, “129”

Căn cứ các báo cáo số 99/CTBĐATHHTNB-KT ngày 26/01/2018; số 110/CTBĐATHHTNB-KT ngày 27/01/2018; số 113/CTBĐATHHTNB-KT ngày 28/01/2018; số 116/CTBĐATHHTNB-KT ngày 29/01/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “116”, “118”, “120”, “122”, “125”, “127”, “124”, “129” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và các Báo cáo tọa độ số 128/BCP-XNKSHHMN ngày 26/01/2018; số 129/BCP-XNKSHHMN ngày 27/01/2018; số 130/BCP-XNKSHHMN ngày 28/01/2018; số 134/BCP-XNKSHHMN ngày 29/01/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “116”, “118”, “120”, “122”, “125”, “127”, “124”, “129” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“116”

10°15’50,78”N

105°34’21,82”E

10°15’47,13”N

105°34’28,27”E

“118”

10°16’52,34”N

105°33’12,19”E

10°16’48,69”N

105°33’18,65”E

“120”

10°17’39,42”N

105°32’11,65”E

10°17’35,78”N

105°32’18,10”E

“122”

10°18’17,10”N

105°30’45,53”E

10°18’13,45”N

105°30’51,98”E

“125”

10°18’23,05”N

105°30’56,54”E

10°18’19,40”N

105°31’03,00”E

“127”

10°19’02,07”N

105°30’13,71”E

10°18’58,42”N

105°30’20,17”E

“124”

10°18’57,79”N

105°30’08,76”E

10°18’54,14”N

105°30’15,22”E

“129”

10°19’09,15”N

105°30’06,97”E

10°19’05,51”N

105°30’13,42”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

1.   Phao số “125”, “127”, “129”:

·       Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

- Đặc tính nhận biết ban ngày:

·       Đường kính: 2,0m;

·       Hình dạng: Hình tháp;

·       Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

·       Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

·       Số hiệu: Kẻ số “125”, “127”, “129”, màu trắng;

- Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

·       Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

2.   Phao số “116”, “118”, “120”, “124”

·       Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái; tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của phao báo hiệu;

- Đặc tính nhận biết ban ngày:

·       Đường kính: 2,0m;

·       Hình dạng: Hình tháp;

·       Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;

·       Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

·       Số hiệu: Kẻ số “116”, “118”, “120”, “124”, màu trắng;

- Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

·       Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

3.   Phao số “122”:

·       Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;

- Đặc tính nhận biết ban ngày:

·       Đường kính: 2,0m;

·       Hình dạng: Hình tháp;

·       Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

·       Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

·       Số hiệu: Kẻ số “122”, màu trắng;

- Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;

·       Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)