Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 14/01/2018

Chủ Nhật, 14/01/2018, 06:26 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01 giờ ngày 14/01/2018, một bộ phận khí áp cao gây ra gió Đông Bắc cường độ mạnh lan khắp vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và khu vực Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 3.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 5. Biển động nhẹ.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 6, giật cấp 8 sau đó giảm xuống về đêm. Biển động.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 6, giật cấp 8 sau đó giảm xuống về đêm. Biển động.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 6, giật cấp 8 sau đó giảm xuống về đêm. Biển động.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió Đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.