Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 13/01/2018.

Thứ Bảy, 13/01/2018, 19:36 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 02h50', thấp nhất 0,9m lúc 12h18'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 03h08', thấp nhất 0,7m lúc 15h30'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6; giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 23h02', thấp nhất 0,4m lúc 16h05'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6; giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 19h40', thấp nhất 0,2m lúc 03h10'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6; giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 18h22', thấp nhất 0,4m lúc 04h07'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6; giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 19h13', thấp nhất 0,7m lúc 04h53'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6; giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 19h43', thấp nhất 0,8m lúc 04h27'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 20h57', thấp nhất 0,6m lúc 06h20'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 23h31', thấp nhất 1,2m lúc 06h28'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 23h22', thấp nhất 1,1m lúc 06h47'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 01h43', thấp nhất 0,4m lúc 11h56'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 01h37', thấp nhất 0,4m lúc 17h33'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 03h28', thấp nhất 0,4m lúc 12h05'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h39', thấp nhất 0,6m lúc 17h06'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h39', thấp nhất 0,6m lúc 17h06'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 03h21', thấp nhất 0,6m lúc 19h06'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 07h39', thấp nhất 0,7m lúc 15h53'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 03h28', thấp nhất 0,4m lúc 12h05'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 03h16', thấp nhất 0,4m lúc 10h53'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 02h39', thấp nhất 0,6m lúc 17h06'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 101