Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ ngày 13/01/2018

Thứ Bảy, 13/01/2018, 06:00 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01 giờ ngày 13/01/2018: Một vùng khí áp cao gây ra gió Đông Bắc cường độ mạnh bao trùm vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 3-4.     

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động.

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.           

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.    

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.             

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.