Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Vũng Áng

Thứ Hai, 08/01/2018, 16:28 GMT+7

HTH - 02 - 2018

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Vũng Áng

Tên báo hiệu        : Phao số 0

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°08'02.0"

106°23'28.3"

18°07'58.4"

106°23'35.0"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Vũng Áng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Vũng Áng đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 03/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/01/2018 không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)