Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền

Thứ Hai, 08/01/2018, 16:18 GMT+7

TBH-01-2018

 

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Diêm Điền

: Phao số 4

Tọa độ địa lý

:

 Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°31'14.4"

106°37'23.3"

20°31'10.9"

106°37'30.0"

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 08/01/2018.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 419