Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 08/01/2018.

Thứ Hai, 08/01/2018, 06:32 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3-4, từ trưa nay chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,1m lúc 09h24', thấp nhất 1,5m lúc 18h35'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3-4; từ trưa nay chuyển gió đông bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 08h24', thấp nhất 1,0m lúc 00h09'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4, đêm chuyển gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 16h28', thấp nhất 0,4m lúc 23h30'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến đông cấp 4-5, riêng Hoàng Sa từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 00h49', thấp nhất 0,3m lúc 08h43'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến đông cấp 3-4; đêm chuyển gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 00h55', thấp nhất 0,5m lúc 08h43'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4, riêng Trường Sa từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 00h18', thấp nhất 0,6m lúc 08h55'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 01h03', thấp nhất 0,8m lúc 09h42'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 18h02', thấp nhất 0,6m lúc 11h01'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m.
Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 19h23', thấp nhất 1,4m lúc 12h10'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 20h16', thấp nhất 1,2m lúc 12h57'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 06h25', thấp nhất 0,3m lúc 14h51'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 07h15', thấp nhất 0,3m lúc 14h50'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h34', thấp nhất 0,5m lúc 16h01'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h14', thấp nhất 0,7m lúc 00h09'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h14', thấp nhất 0,7m lúc 00h09'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 08h31', thấp nhất 0,7m lúc 15h54'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h14', thấp nhất 0,7m lúc 00h09'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h34', thấp nhất 0,5m lúc 16h01'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08', thấp nhất 0,3m lúc 21h57'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 07h02', thấp nhất 0,5m lúc 16h01'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 06h14', thấp nhất 0,7m lúc 00h09'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 108