Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:31 GMT+7

HCM – 74 – 2017

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:       Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:  “S1”, “S2”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“S1”

10°44’44,6” N

106°45’32,9” E

10°44’40,9” N

106°45’39,4” E

“S2”

10°46’36,6” N

106°44’09,5” E

10°46’32,9” N

106°44’16,0” E

Căn cứ Văn bản số 475/CV ngày 25/12/2017 của Liên danh Sao Mai – Song Thương về việc thông báo hoàn thành công tác thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83),

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “S1”, “S2” chấm dứt hoạt động từ ngày 25/12/2017.

Thông báo hàng hải số 219/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 23/11/2017 hết hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)