Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 07/12/2017.

Thứ Năm, 07/12/2017, 17:00 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 08h06', thấp nhất 0,8m lúc 18h29'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,8m lúc 07h21', thấp nhất 0,4m lúc 20h27'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 2,9m lúc 06h33', thấp nhất 0,5m lúc 21h54'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,3m lúc 00h11', thấp nhất 0,5m lúc 08h20'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 00h11', thấp nhất 0,1m lúc 08h04'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 00h37', thấp nhất 0,1m lúc 08h47'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, sau tăng lên 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 00h11', thấp nhất 0,3m lúc 08h42'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5; ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 00h14', thấp nhất 0,5m lúc 09h08'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5; ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 2,0m lúc 00h12', thấp nhất 0,4m lúc 09h06'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5; ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 18h21', thấp nhất 0,6m lúc 10h58'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 3,8m lúc 04h21', thấp nhất 0,7m lúc 12h01'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,3m lúc 06h14', thấp nhất 0,4m lúc 14h16'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 06h12', thấp nhất 0,5m lúc 00h12'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 08h14', thấp nhất 0,6m lúc 00h10'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 06h12', thấp nhất 0,5m lúc 00h12'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h15', thấp nhất 0,2m lúc 21h57'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,4m lúc 06h34', thấp nhất 0,5m lúc 13h58'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,2m lúc 05h57', thấp nhất 0,5m lúc 22h09'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 101