Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Thứ Hai, 27/11/2017, 14:00 GMT+7

VTU – TG – 48 – 2017

·       Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

·       Tên luồng: Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

·       Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7”

Căn cứ các Văn bản số 1188/CTBĐATHHNTB-KT ngày 16/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thông số kỹ thuật phao báo hiệu luồng Côn Sơn – Côn Đảo sau khi được thiết lập và điều chỉnh; Báo cáo số 66A/CTCPTBBHHHMN-KHKTVT ngày 16/11/2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Báo hiệu hàng hải miền Nam và Báo cáo tọa độ số 1173/BCP-XNKSHHMN ngày 14/11/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“0”

08°42’32,1” N

106°41’17,1” E

08°42’28,4” N

106°41’23,5” E

“1”

08°41’39,4” N

106°39’50,3” E

08°41’35,7” N

106°39’56,7” E

“2”

08°41’23,7” N

106°39’53,3” E

08°41’20,1” N

106°39’59,8” E

“5”

08°39’45,4” N

106°36’30,2” E

08°39’41,7” N

106°36’36,6” E

“7”

08°40’21,9” N

106°36’22,1” E

08°40’18,3” N

106°36’28,5” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

1.   Phao số “0”:

·       Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.

o   Đặc tính nhận biết ban ngày:

·       Đường kính: 2,4m;

·       Hình dạng: Hình tháp;

·       Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

·       Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;

·       Số hiệu: Kẻ số “0”, màu đen;

o   Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu mã Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây;

·       Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

2.   Phao số “1”, “5”, “7”:

·       Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

o   Đặc tính nhận biết ban ngày:

·       Đường kính:          2,4m;

·       Hình dạng: Hình tháp;

·       Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

·       Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

·       Số hiệu: Kẻ số “1”, “5”, “7”, màu trắng;

o   Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

·       Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

3.   Phao số “2”:

·       Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

o   Đặc tính nhận biết ban ngày:

·       Đường kính: 2,4m;

·       Hình dạng: Hình tháp;

·       Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;

·       Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

·       Số hiệu: Kẻ số “2”, màu trắng;

o   Đặc tính nhận biết ban đêm:

·       Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

·       Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo đi đúng trục luồng và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)