Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 14/11/2017

Thứ Ba, 14/11/2017, 16:34 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,8m lúc 14h38', thấp nhất 1,5m lúc 00h13'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,2m lúc 11h45', thấp nhất 1,5m lúc 00h09'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5.Sóng cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 22h05', thấp nhất 0,4m lúc 03h48'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4.Sóng cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 06h45', thấp nhất 0,3m lúc 14h08'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 20h42', thấp nhất 0,6m lúc 13h29'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 21h39', thấp nhất 0,9m lúc 14h21'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 20h56', thấp nhất 1,0m lúc 13h54'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4.Sóng cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 22h32', thấp nhất 1,0m lúc 15h19'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4.Sóng cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,0m lúc 23h59', thấp nhất 1,9m lúc 06h05'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 00h13', thấp nhất 1,8m lúc 18h18'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 02h15', thấp nhất -1,0m lúc 20h15'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 00h30', thấp nhất 0,5m lúc 18h13'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,8m lúc 10h02', thấp nhất 0,4m lúc 20h43'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 10h16', thấp nhất 0,8m lúc 18h08'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 10h16', thấp nhất 0,8m lúc 18h08'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 03h09', thấp nhất 0,7m lúc 20h30'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 10h16', thấp nhất 0,8m lúc 18h08'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,8m lúc 10h02', thấp nhất 0,4m lúc 20h43'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h02', thấp nhất 0,4m lúc 21h57'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,9m lúc 05h21', thấp nhất 0,4m lúc 21h16'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Sóng cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,9m lúc 05h21', thấp nhất 0,4m lúc 21h16'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 95