Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ ngày 14/11/2017

Thứ Ba, 14/11/2017, 06:00 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01 giờ ngày 14/11/2017: Một rãnh áp thấp trải dọc từ 7 đến 10 độ Vĩ Bắc.

Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4.        

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo:Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Biển êm.

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 – 10 km. Gió nhẹ. Biển lặng. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.   

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ ; Phía Bắc về đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.  Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ ; Phía Bắc về đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc ; Phía Nam gió Tây nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.  Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.      

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.    

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Biển lặng. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.