Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa

Thứ Năm, 09/11/2017, 08:05 GMT+7

THA - 35 - 2017

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  7

Tọa độ địa lý:

 

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

19°46'49.1"

105°54'46.0"

19°46'45.5"

105°54'52.8"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về khắc phục sự cố phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Lệ Môn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 303/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/11/2017 không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)