Về hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng gas Đài Hải

Thứ Tư, 08/11/2017, 07:55 GMT+7

HPG-114-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 215/CV ngày 06/11/2017 của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 2101/CVHHHP-QLC ngày 03/11/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Gas Đài Hải như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét

Phạm vi thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Gas Đài Hải được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'37.1"

106°42'23.0"

20°52'33.5"

106°42'29.8"

B

20°52'38.5"

106°42'23.7"

20°52'34.9"

106°42'30.5"

C

20°52'36.4"

106°42'28.5"

20°52'32.8"

106°42'35.3"

D

20°52'35.0"

106°42'27.8"

20°52'31.4"

106°42'34.6"

2. Thời gian thi công

          Dự kiến từ ngày 08/11/2017 đến ngày 03/12/2017.

3. Đặc điểm của các phương tiện thi công

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP 3040

Ponton nạo vét

 

2

HP 3840

Ponton nạo vét

 

3

HP 3514

Sà lan đổ đất

 

4

HP 4411

Sà lan đổ đất

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)