Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ ngày 09/11/2017

Thứ Năm, 09/11/2017, 05:50 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01:00 ngày 09/11/2017 gió Đông Bắc cường độ trung bình đến mạnh lan khắp Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong khi một rãnh khí áp thấp trải dọc từ 8 – 11 độ Vĩ Bắc.
Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 –5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4.     
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 –5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 – 5. Biển động nhẹ.     
Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.    
Vùng biển Quảng Đông – Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động.    
Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác . Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 –5, gần sáng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7– 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động.  
Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.    
Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Biển lặng. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.