Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 08/11/2017

Thứ Tư, 08/11/2017, 06:44 GMT+7

Tình hình chung: vào lúc 01 giờ, ngày 08/11/2017 gió Đông Bắc có cường độ mạnh lan khắp Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong khi một rãnh khí áp thấp trải dọc từ 8 – 11 độ vĩ Bắc.

Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4-5, Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 – 10 km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Biển lặng. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.