Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 6 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam

Thứ Hai, 06/11/2017, 08:03 GMT+7

QNM - 09 - 2017

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

: Phao 6

 

 Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29'17.1"

108°40'53.1"

15°29'13.4"

108°40'59.7"

          Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao số 6 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 6 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 06/11/2017.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)