Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 2A luồng hàng hải Cửa Lò

Thứ Năm, 12/10/2017, 14:49 GMT+7

NAN - 31 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

Tên báo hiệu        : Phao số 2A

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'47.7"

105°44'16.9"

18°49'44.1"

105°44'23.6"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2A luồng hàng hải Cửa Lò.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2A luồng hàng hải Cửa Lò đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/10/2017.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)