Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 13/10/2017.

Thứ Sáu, 13/10/2017, 06:24 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 2,0-3,0m. biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 10h43', thấp nhất 0,6m lúc 21h29'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 2,0-3,0m. biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,2m lúc 09h54', thấp nhất 0,6m lúc 22h55'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 2,0-3,0m. biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 06h27', thấp nhất 0,4m lúc 23h59'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao: 2,0-3,0m. biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 01h57', thấp nhất 0,2m lúc 11h36'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao: 2,0-3,0m. biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 01h46', thấp nhất 0,4m lúc 11h04'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, khu vực quần đảo Trường Sa sóng cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 01h02', thấp nhất 0,6m lúc 11h15'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 02h11', thấp nhất 0,7m lúc 11h50'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 04h22', thấp nhất 0,5m lúc 12h47'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 21h44', thấp nhất 1,3m lúc 13h34'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 22h14', thấp nhất 1,2m lúc 13h59'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 23h59', thấp nhất -1,5m lúc 16h46'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 23h59', thấp nhất -1,5m lúc 16h46'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00', thấp nhất 0,4m lúc 18h39'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 11h24', thấp nhất 0,6m lúc 01h11'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,3m lúc 09h00', thấp nhất 0,4m lúc 18h39'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4.. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h20', thấp nhất 0,2m lúc 22h02'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,4m lúc 08h49', thấp nhất 0,3m lúc 01h13'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 11h07', thấp nhất 0,6m lúc 00h37'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 95