Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ ngày 13/10/2017

Thứ Sáu, 13/10/2017, 06:00 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01 giờ ngày 13/10/2017: Một dải Hội Tụ Nhiệt Đới trải dọc từ 13 đến 16 độ Vĩ Bắc kết nối với Bão Nhiệt Đới tại vị trí 18,1 độ Vĩ Bắc - 122,6 độ Kinh Đông gây ra gió Tây Nam cường độ yếu lan khắp khu vực Nam Biển Đông. Trong khi gió Đông Bắc cường độ trung bình bao trùm vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông.           

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, buổi sáng có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.     

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Gió Tây cấp 4. Biển êm.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 – 10 km. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.         

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Biển êm.    

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.    

Khu vực Bắc Biển Đông: Trời u ám, phía Đông có mưa Bão. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 2 – 4 km trong mưa Bão. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6; Phía Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm Bão cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.             

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, phía Đông tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.        

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.   

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trích nguồn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương