Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 12/10/2017

Thứ Năm, 12/10/2017, 17:26 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ, ngày 12/10/2017 một dải hội tụ nhiệt đới trải dọc từ 13-16 độ Vĩ Bắc nối với Áp thấp nhiệt đới tại vị trí 17.2 độ Vĩ Bắc -125 độ Kinh Đông gây ra gió Tây Nam cường độ yếu lan khắp khu vực Nam Biển Đông. Trong khi gió Đông Bắc có cường độ trung bình bao trùm vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông bắc cấp 4.  

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Phía Bắc có gió Đông đến Đông bắc, Phía Nam gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.Gió nhẹ. Biển lặng.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4-5. Có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Từ sáng và ngày mai có mưa Bão. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 2 – 4 km trong mưa Bão. Gió Đông bắc cấp 4-5, Phía Đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Phía Đông từ sáng mai có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm Bão cấp 8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, từ sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Phía Bắc có gió Đông Bắc, Phía Nam Gió Tây đến Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.           

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, từ sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4-5, Phía Đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông.Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.