Công ty VISHIPEL tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2012 – 2016

Thứ Tư, 27/09/2017, 09:38 GMT+7

(Vishipel) –Sáng ngày 26/9/2017, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 5 năm 2012 – 2016.

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) giai đoạn 2012-2016 do Ông Phan Ngọc Quang Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, cùng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc đơn vị trực thuộc.

Công ty VISHIPEL tổng kết hoạt động nghiên cứu KHCN giai đoạn 2012 – 2016

Trong 5 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn liền với việc nghiên cứu đề tài và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Công ty VISHIPEL quan tâm, đầu tư, coi đây là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động thường xuyên nhằm phát huy tính đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ nhân lực, giúp tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội nghị đã tổng kết kết quả của hoạt động nghiên cứu KHCN 5 năm qua gồm: 06 đề tài khoa học nghiệm thu cấp Bộ, 17 đề tài khoa học nghiệm thu cấp Công ty và 23 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tỷ lệ ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào các hoạt động quản lý điều hành, sản xuất của Công ty và các ngành lĩnh vực có liên quan với tỷ lệ cao: cụ thể 82% đề tài được ứng dụng vào thực tế, 18% đề tài còn lại là các đề tài nghiên cứu dạng lý thuyết, làm cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu khác; 100% các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

Những đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao như: Đề tài Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tàu biển sử dụng hệ thống nhận dạng tự động – AIS; Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khai báo điện tử và quản lý thủ tục tàu thuyền ra vào cảng biển; Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn về thiết bị nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT); Nghiên cứu, thiết lập thử nghiệm mạng đường trục kết nối Hệ thống Thông tin Duyên hải ứng dụng công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS; Nghiên cứu xây dựng phần mềm AIS với bản đồ Google Map trên thiết bị cầm tay sử dụng hệ điều hành Android và IOS;…

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phan Ngọc Quang- Tổng Giám đốc Công ty đánh giá cao kết quả đạt được của hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm qua đã góp phần trực tiếp vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông cũng nhấn mạnh, với một đơn vị quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng mạng duyên hải như VISHIPEL thì nghiên cứu khoa học phải trở thành công tác thường xuyên tại tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị; người lao động Công ty cần tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy sáng tạo xây dựng các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, đề xuất những sáng kiến, giải pháp đột phá  góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn tới như triển khai hiện đại hóa hệ thống GMDSS, đổi mới Hệ thống TTDH Việt Nam hiện đại, ngang tầm các quốc gia trên thế giới…

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh