Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng

Thứ Hai, 28/08/2017, 14:04 GMT+7

(Vishipel) – Chiều ngày 25/08/2017, tại hội trường công ty, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng tới toàn thể các Lãnh đạo, đảng viên trong toàn Công ty.

Toàn cảnh buổi học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khóa XII của Đảng tại Công ty VISHIPEL

Hội nghị được tổ chức qua hội nghị trực tuyến tại 19 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng; đồng chí Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Đảng viên trong toàn Công ty.

Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng quán triệt những nội dung chính Hội nghị TƯ 5 khóa XII của BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị

Hội nghị được nghe đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình sản xuất của từng đơn vị, cụ thể cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, luôn tìm tòi, đổi mới, phát triển và ứng dụng Khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm cung cấp ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, được xã hội công nhận.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách kinh doanh