Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 13/08/2017.

Chủ Nhật, 13/08/2017, 07:26 GMT+7

 

1.Tuyến Đầm Hà - Đảo Trần Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến đông nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,5m lúc 10h26', thấp nhất 1,9m lúc 03h46'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến đông nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,2m lúc 19h10', thấp nhất 1,3m lúc 10h05'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 03h15', thấp nhất 0,4m lúc 09h49'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 4. Riêng Hoàng Sa gió nam đến tây nam cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển hơi động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,8m lúc 01h46', thấp nhất 0,5m lúc 19h29'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam đến nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 01h52', thấp nhất 0,8m lúc 19h29'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4. Riêng Trường Sa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,5m lúc 12h45', thấp nhất 0,7m lúc 20h37'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,4m lúc 13h20', thấp nhất 0,9m lúc 20h11'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 15h25', thấp nhất 0,9m lúc 22h27'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,75-1,75m, biển hơi động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 05h20', thấp nhất 1,3m lúc 00h11'.

10.Tuyến Trần Văn Thời –Hòn Chuối Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 09h20', thấp nhất 0,4m lúc 01h15'.

11.Tuyến An Biên –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Xẻo Rô: cao nhất 0,9m lúc 20h17', thấp nhất 0,5m lúc 01h27'.

12.Tuyến An Biên –Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h50', thấp nhất 0,6m lúc 00h34'.

13.Tuyến An Biên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m.Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h00', thấp nhất 0,7m lúc 09h42'.

14.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 18h30', thấp nhất 0,4m lúc 01h03'.

15.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h50', thấp nhất 0,6m lúc 00h34'.

16.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h00', thấp nhất 0,7m lúc 09h42'.

17.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h00', thấp nhất 0,7m lúc 09h42'.

18.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 10h07', thấp nhất 0,7m lúc 02h02'.

19.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h00', thấp nhất 0,7m lúc 09h42'.

20.Tuyến Phú Quốc – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 18h50', thấp nhất 0,6m lúc 00h34'.

21.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 16h02', thấp nhất 0,2m lúc 22h08'.

22.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,9m lúc 07h25', thấp nhất 0,6m lúc 01h52'.

23.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 3-4. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 17h00', thấp nhất 0,7m lúc 09h42'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 95