Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ ngày 13/08/2017

Chủ Nhật, 13/08/2017, 06:09 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01 giờ, ngày 13/08/2017 gió Tây Nam đến Nam cường độ trung bình lan khắp Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4 – 5, giật cấp 6-7. Biển động nhẹ.
Nam Vịnh Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3-4.
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm.
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm.
Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 3 - 4. Biển êm.
Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm.
Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong có mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.